Kurumsal Yönetim

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Üyeleri’ne sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretin şekil ve şartları Genel Kurul ile belirlenir. Genel Kurul Toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı sağlanmıştır. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurulca kararlaştırılan ücret haricinde herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır.

Üst düzey yöneticilerin ücretlerinin tespitinde; şirketimizin toplu iş sözleşme zam dönemleriyle paralel olarak her yıl Mart ve Eylül ayı başlarında piyasadaki makro ekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, Şirket’in büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler, Finansal tablo dipnotlarımızda toplu şekilde kamuya açıklanmaktadır.

Ayrıca,Yönetim Kurulu üyelerimize veya yöneticilerimize Şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullandırılması, lehlerine teminat verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler yapılmamaktadır.