Testler

  •         Kimyasal analiz, OBLF spektrometre
  •         Termal analiz, Novacast ATAS
  •         Mekanik çekme testi 40 T Zwick çekme cihazı
  •         Sertlik ölçümü, 3 T brinell sertlik ölçüm cihazı
  •         Ölçüsel kontrol, DEA CMM, 3-boyutlu koordinat ölçüm cihazı
  •         Tahribatsiz röntgen muayenesi, Xylon X-isini ünitesi
  •         Manyetik parçacık muayenesi, Tiede
  •         Tahribatsiz sonik çatlak kontrolu, Micrel

DEMİSAŞ

Test İşlemleri


Demisaş’ın proses ve kalite kontrol aşamalarında kullandığı yüksek teknoloji ve bilgi birikimi, üretilen parçaların standartlara ve müşteri isteklerine uygunluğunu kontrol etmek için en önemli unsurlarıdır. Buna uygun olarak tüm parçaların kontrol yöntem ve kriterleri üretim öncesinde hazırlanan iş talimatlarında açıkça belirtilmektedir.