Teknoloji

Demisaş’ta, parçaların tasarım, simülasyon ve model imalatı aşamaları tamamlandıktan sonra üretim prosesleri başlar. Üretimdeki otomasyon ve esnek üretim sistemleri, Demisaş’ın müşteri tatminini sağlaması ve pazarda rekabetçi olabilmesi açısından en önemli unsurlarıdır.
MAÇA ÜRETİMİ

Demisaş'ta Teknoloji

Maça üretimi, 4 ad. Cold box sistemiyle çalışan tam otomatik Disacore ve Combi makinelerinde yapılmaktadır. Maçalar boya hattında robotlu sistemle boyanmakta ve iki adet doğal gazla ısıtılan fırınlarda bant sistemiyle kurutulmaktadır. Maça üretiminde ortaya çıkan tüm atık gazlar yönemeliklere uygun olarak özel sistemlerle filtre edilmekte ve zararsız halde havaya verilmektedir.
ERGİTME ve DÖKÜM

Demisaş'ta Teknoloji

Ergitme prosesi 24 ton/saat kapasiteli otomatik beslemeli kupol ocağında veya 4 adet 6 ton/saat kapasiteli indüksiyon ocaklarında devam etmektedir. Ergitilmiş sıvı metal döküm öncesinde 60 ton kapasiteli 2 ad. bekletme ocaklarında bekletilmektedir.
KALIPLAMA

Demisaş'ta Teknoloji

Hurdanın nitelikli parçalara dönüşümü, kalıplama hattı operatörlerinin tanıklığında gerçekleşir. Kalıplama işlemi devam ederken, sıvı metalin tüm şartlarının yüksek kalite standartlarına uygun olduğunun doğrulanması için termal ve kimyasal analiz teknikleri kullanılır. Kalıplama prosesi, otomatik aşılamalı ve lazerle döküm seviye kontrolüne sahip döküm ocakları olan dikey kalıplama hatlarında gerçekleştirilmektedir.

 • LORAMENDI e-VMM 5070 Kalıp Ölçüleri: 650X535X200/400 mm - Soğutma Hattı : -AMC+SBC-70 m

 • DISAMATIC 230B Kalıp Ölçüleri: 650X535X200/330 mm - Soğutma Hattı:-AMC+SBC-70 m

 • DISAMATIC 2070 Mk 2A DISAMATIC 2070 Mk 2A

 • Kum Mikseri - 1 Adet (Disa George Fisher - SAM14/60 SMC Kontrol Üniteli - 4000kg)

 • Kum Mikseri - 2 Adet (Disa George Fisher - STM –20 SMC Kontrol Üniteli - 2000kg)TEMİZLEME

Demisaş'ta Teknoloji

 • Trim Pres - 3 Adet (SERF)

 • Trim-Pres - 2 Adet(Demisaş)

 • CNC Otomatik Taşlama Makinası - 3 Adet (SAM300)

 • Silindirik Taşlama Makinası - 1 Adet - (Reichmann)

 • Robotik Taşlama Makinası - 1 Adet (SAM300 RP)

 • Otomatik Taşlama Makinası - 4 Adet (Koyama)

 • Askılı Kumlama Makinası - 2 Adet (OMSG - SATMAK)

 • Tamburlu Kumlama Makinası - 2 Adet (OMSG - Berger)

 • Hat-1 üretim hattı sonu BMD-3 Tamburlu Kumlama Makinası

 • Hat-2 üretim hattı sonu PANGBORN Tamburlu Kumlama Makinası

 • Hat-3 üretim hattı sonu BMD-2 Tamburlu Kumlama MakinasıİŞLEME

Demisaş'ta Teknoloji

 • Dikey CNC tezgahları

 • Yatay - Dikey işleme merkezleri

 • Otomatik balans, markalama makineleri