Kurumsal Yönetim

DEMİSAŞ A.Ş. ÇEVRESEL, SOSYAL VE KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI

Şirketimiz çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim çalışmalarını yürütürken;  

Paydaş beklentilerini karşılayabilen, müşteri odaklı, dinamik, yenilikçi, güvenilir, çevre ve topluma duyarlı, çalışanlarını geliştiren, kaynakları ve enerjiyi verimli kullanan bir yönetim anlayışını benimsemiştir.  

Bu kapsamda Çevre Yönetimi, İklim değişikliği ve enerji yönetimi, atık yönetimi, çalışanlarımıza sağlanan sosyal olanaklar, çalışan hakları, kariyer planlamaları, çalışan sağlığı ve güvenliği, çalışanların yönetime katılımı, tedarik zinciri ve müşteri memnuniyeti ile toplumsal kalkınma ve sosyal projelere katılım öncelikli hedeflerimizdir.