Kurumsal Yönetim

Genel Kurulu’muzun 29.03.2007 tarihli toplantısında;
- 2007 Yılından başlamak üzere ilgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçlarımız imkân verdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulacak kar payı tutarlarının, Şirketimiz yıllık dağıtılabilir karının en az %20’si olmasına, dağıtım şekil ve şartının, oluşacak şartlar çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun karar önerisi ile Genel Kurul’un takdirine bırakılmasına karar verilmiştir.


Kar Dağıtım Politikası Görüntüle