Demisaş "Sıfır Atık Belgesi" Almaya Hak KazandıArtan nüfus, şehirleşme ve teknolojik yenilikler, yaşam standartlarının ve tüketim alışkanlıklarının farklılaşması sonuç olarak doğal kaynakların hızla tükenmesi, daha çok atığın oluşması, çevre kirliliği ve iklim değişikliği gibi canlı hayatını tehdit eden birçok olumsuzluğa yol açmaktadır. Bu nedenle birincil kaynakların tüketimini azaltacak ve atıkların daha çok değerlendirilmesini içerecek şekilde tüketim alışkanlıklarımızı değiştiren bir sistemin uygulanması günümüzde kaçınılmaz bir zorunluluk halini almıştır.

Dünya genelinde sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almak üzere çeşitli sistemler kullanılmakta ya da kullanılmaya başlamış olup, Türkiye’de de SIFIR ATIK yönetim sistemi kurulmuştur. Sistemin prensipleri, gereklilikleri ve uygulama takvimi 12.07.2019’da yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği içeriğinde yer almaktadır.

 “Sıfır Atık;

-İsrafın önlenmesini,
-Kaynakların daha verimli kullanılmasını,
-Atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi,
-Atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve
-Geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi.” olarak tanımlanır.

DEMİSAŞ’ın atık yönetim alt yapısı neredeyse gereklilikleri tamamen karşılıyor durumda olduğu için yapılması gereken değişiklikler ve eksikler 1 aylık bir plan çerçevesinde tamamlanmış ve belge başvurusu yapılmıştır.

Plan kapsamında;
Odalarda bulunan evsel atık kovaları, karışık ambalaj kutuları, vb. atık toplama ekipmanları tamamen kaldırılmıştır ve böylece tüm kullanıcıların atık istasyonlarına ulaşması ve atıklarını ayrı olarak buradaki konteynerlerde toplaması sağlanmıştır.

Sıfır Atık Yönetmeliği'ne uygun renklerde konteynerler ve etiketlemeleri tamamlanmıştır, istasyonlar kurulmuştur. İstasyonlarda minimum 2 farklı konteyner bulunmaktadır ve 2’li istasyonlar az kişinin kullanımına hitap eden ve az atık oluşan alanlar için tercih edilmiştir.

 

 

 

 

İkili İstasyon:
Karışık ambalaj Atıkları (mavi), evsel atıklar (gri).

Genel kullanım alanlarında kurduğumuz atık istasyonlarında temel olarak 7 renk konteyner kullanılmıştır, bunlara ilaveten pandemi dolayısıyla bu istasyonlarda atık eldiven-maske konteynerleri de yer almaktadır.

Yedili İstasyon:
Tehlikeli Atıklar (Kırmızı), Atık Pil (Kırmızı-küçük), Plastik Atıklar (Sarı) Cam Atıklar (Yeşil), Kağıt Atıklar (Mavi), Evsel-Organik Atıklar (Kahverengi), Metal Atıklar (AÇIK GRİ)
Maske-Eldiven Atıkları (Koyu Gri)

Diğer Atıklar ve Toplama Ekipmanları Renk Skalası:
Tekstil Atıkları (Fuşya), Tıbbi Atıklar (Turuncu)
Elektronik Atıklar (Kırmızı), Kartuş-Toner Atıkları (Kırmızı), Motor Yağı Atıkları (Kırmızı)

 

Yeni konteyner renkleri ve istasyonlar hakkında çalışanlara on-line bilgilendirme eğitimleri, özel görevlerde olan personel için ise yerinde eğitimler gerçekleştirilmiştir.

Sıfır Atık kapsamında ilk amaç atıkların kaynağında ayrı toplanması, sonrasında ise atık oluşumunun azaltılmasıdır. Bu amaçla her atık istasyonunda oluşan atıkların miktarları kayıt altına alınmaktadır. Bu sayede Sıfır Atık belgemiz de onaylanarak tarafımıza verilmiştir.

Atık miktarının azaltılması ve yeniden kullanım/geri kazanım metodlarının uygulanması için çalışmalar ve hazırlıklar başlatılmıştır; bahçe atıkları ve atık kağıtlar için yeni değerlendirme yöntemleri uygulanmaya başlanmıştır. Diğer atık azaltma çalışmaları için de aksiyon planı hazırlanmış olup plan dahilinde uygulanacaktır.