İletişim:    Telefon: +90 262 677 46 00      Email: info@demisas.com.tr

DEMİSAŞ’IN
ÇEVRE ve ENERJİ POLİTİKASI

 

DEMİSAŞ, Türkiye’nin önde gelen döküm tesislerinden biri olarak günümüzün değişen koşullarında sürdürülebilirliğin sadece ekonomik büyüme ile gerçekleşemeyeceği bilinci ile; gri, sfero ve vermiküler döküm ve işleme proseslerimizde çevreye duyarlı ve enerji verimli çalışmayı ilke edinmiştir.

Bunun için;

Devamlı olarak araştırma ve geliştirme yaparak, hem kendi kuruluşumuz içindeki bilgi birikiminden yararlanmak, hem de bilimin sunduğu bilgi kaynaklarını kullanıp çevre ve enerji ile ilgili yayınlanmış dokümanları kullanarak, ISO 14001 ve ISO 50001 Standartlarına, müşteri özel isteklerine, tüm yasal düzenlemelere, ürün ve üretimimizle ilgili diğer şartlara ve ilgili taraflarımızın beklentilerine uyacağımızı taahhüt ederiz.

Çevre ve Enerji Politikamızın ana ilkeleri olarak;

  •     Proseslerimizde doğal kaynakların ve kimyasalların tüketilmesini önleyen ve azaltan tercihler yapmayı,
  •     Hammadde ve yardımcı hammaddeler için tekrar kullanım ve/veya geri kazanım metotlarını tercih etmeyi, çevreyi korumayı,
  •     Her faaliyetimizde enerji kaynaklarını tasarruflu kullanmayı ve enerji verimliliği sağlamayı; enerji kayıplarını en aza indirgemeyi, alternatif enerji kaynaklarını değerlendirmeyi, enerji performansını sürekli iyileştirmeyi,
  •     Kirliliği mümkün olduğunca kaynağında önlemek, havaya, suya ve toprağa verilen atıkları en aza indirmek ve/veya bu atıkları mümkün olan en zararsız hale getirmeyi,
  •     Çalışanlarımızı döküm ve işleme faaliyetlerinin çevresel etkileri ve enerji boyutları konusunda eğitmek ve çevre koruma ve enerji verimliliğini genel bir yaşam bilinci olarak aşılamayı,
  •     Tedarikçilerimizi de çevre ve enerji dostu olmaları konusunda bilgilendirmeyi,
  •     Çevre ile ilgili yapılan çalışmaların sürekliliğini sağlamayı ve daha iyiye doğru devamlı geliştirmeyi,
  •     Kuruluşumuzun ölçeği ve faaliyetleri, ürünlerinin çevresel etkileri dâhil amaç ve bağlamımız ile uygunluğunu,
  •     Hedeflerimizin belirlenmesinde politikamızın bir çerçeve oluşturduğunu,
  •     Politikamızı bütün çalışanlarımıza ve herkesin incelemesine açık tutmayı taahhüt ederiz.

          Emre GİRAY / Genel Müdür


Rev. No/Tarih : Rev8/23.11.2018