İletişim:    Telefon: +90 262 677 46 00      Email: info@demisas.com.tr

DEMİSAŞ’IN ÇEVRE POLİTİKASI

Yönetim Sistemlerimizin bir gereği olarak gri, sfero ve vermiküler döküm ve işleme proseslerimiz sonucu oluşan ürünlerimizin kalitesine verdiğimiz önem ve özeni çevremize de göstermekteyiz.             

Bunun için;

Devamlı olarak araştırma ve geliştirme yaparak, hem kendi kuruluşumuz içindeki bilgi birikiminden yararlanmak, hem de bilimin sunduğu bilgi kaynaklarını kullanıp çevre ile ilgili yayınlanmış dokümanları kullanarak, ISO 14001 Standardına, müşteri özel isteklerine, tüm yasal düzenlemelere ve ürün ve üretimimizle ilgili diğer şartlara uyacağımızı taahhüt ederiz.

Çevre Politikamızın ana ilkeleri olarak;

  • Döküm ve işleme proseslerimizde doğal kaynakların tüketilmesini önleyen ve azaltan tercihler yapmayı,
  • Hammadde ve yardımcı hammaddeleri için tekrar kullanım ve/ veya geri kazanım metotlarını tercih etmeyi,
  • Önemli bir enerji tüketim etkisine sahip olan ergitme bölümlerinde ve diğer bütün proseslerimizde enerji verimliliği sağlamayı,
  • Kirliliği mümkün olduğunca kaynağında önlemek, havaya, suya ve toprağa verilen atıkları en aza indirmek veya bu atıkları mümkün olan en zararsız hale getirmeyi,
  • Çalışanlarımızı döküm ve işleme faaliyetlerinin çevresel etkileri konusunda eğitmek ve çevre bilincini genel bir yaşam bilinci olarak aşılamayı,
  • Tedarikçilerimizin de çevre dostu olmalarını sağlayacak eğitimler vermeyi,
  • Çevre ile ilgili yapılan çalışmaların sürekliliğini sağlamayı ve daha iyiye doğru devamlı geliştirmeyi,
  • Politikamızı bütün çalışanlarımıza ve herkesin incelemesine açık tutmayı taahhüt ederiz.

          Emre GİRAY / Genel Müdür


Rev. No/Tarih : rev5/05.05.2017